8. Sınıf 1. Ünite Mevsimler ve İklim Yeni Nesil Özel Sorular

Fen Bilimleri LGS’nin ilk ünitesi olan Mevsimler ve İklim ile hazırladığım 9 soruluk bir seri var yayında. Özellikle MEB’in yayınladığı örnek sorular baz alınarak hazırlanmış bu sorularda hem Mevsimler ve İklim ünitesini tekrar edeceksiniz hem de muhakeme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Cevap anahtarı soruların içerisindedir. Başarılar dilerim.

İndirme Önizlemesi:

Kazanımlar:

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu

Önerilen Süre : 8 ders saati

Konu / Kavramlar : Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir.

b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye değinilir.

c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir.

.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri

Önerilen Süre : 6 ders saati

Konu / Kavramlar    : İklim, iklim bilimi, iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri

F.8.1.2.2.İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog)adı verildiğini söyler.

İndirme Linki:

MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖZEL SORULARI İNDİR

Çözümlü Cevap Anahtarı:

MEVSİMLER VE İKLİM YENİ NESİL ÖZEL SORULAR ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI İNDİR